3. aprillil 2012 Väike-Maarjas Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekoolis toimunud üldkoosolekul muudeti põhikirja ning valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon. 

Lisaks 2011 majandusaasta aruande kinnitamisele muutis üldkoosolek põhikirja. EPNi liikmed on korraldanud heategevuslikke sündmusi ja teevad seda kindlasti veel. Seetõttu otsustati põhikirja täiendada uue eesmärgiga - inimeste heaolu ja sotsiaalse turvalisuse paranemisele kaasaaitamine.   

Üldkoosolek valis 7-liikmelise juhatuse, valituks osutusid Angelyca Vaerand, Marina Paddar, Raili Ångman, Sirje Eirand, Sirje Sarapu, Tiiu-Mai Rappu ja Veronika Isberg. Üldkoosolek valis ka uue revisjonikomisjoni koosseisus: Heli Laasik, Merili Õismaa, Tiina Mäe.