11. septembril 2015 peale töist kohtumist Naiskodukaitse esindajatega toimus ka Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse koosolek, mille raames arutati Eesti Politsei Naisühenduse 2015  tegevuskava täitmist, vaadati üle Politsei- ja Piirivalveameti ning  Eesti Politsei Naisühenduse tegevuskava 2016-2018 kavand ja pandi paika lähituleviku plaanid. Põhjalikumalt peatuti novembris aset leidva koolituse teemal ja selle kohta tuleb info juba lähiajal kõigile liikmetele e-posti teel.
Samuti olid arutlusel erinevad rahvusvahelist koostööd puudutavad teemad.


Jälgi ka liikmetele suunatud grupi infot Facebookis :https://www.facebook.com/groups/epnliikmed/