7. ja 8. oktoobril 2015 osalesid PPA ametnikud (sealhulgas ka EPN-i liikmed) Riias toimuval Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku (Nordic Baltic Network of Policewomen ehk NBNP) poolt korraldatud lähisuhtevägivalla ja inimkaubanduse teemalisel konverentsil, kus oli 119 osalejat kokku 10 riigist.
 
Konverentsi esimene päev keskendus lähisuhtevägivallale ja sellega kaasnevale ning lähisuhtevägivalla uutele vormidele. Teise päeva ettekannete läbivaks teemaks oli inimkaubandus.
Konverentsi  avas Läti politsei juht hr  Ints Kuzis, kes rõhutas oma kõnes, et lähisuhtevägivalla ja inimkaubanduse teemaga tegelemine ja nendele probleemidele tähelepanu pööramine on väga oluline. Samuti pidas I.Kuzis oluliseks koostööd nii riikide tasandil kui ka riigiasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.
 
Esimesel päeval tegi teiste kõrgtasemeliste ekspertide seas ettekande ka endine Läti president Vaira Vike-Freiberga, kelle sõnum oli, et vägivald on meil sisse kirjutatud geenidesse ja asub DNA-s, ning ta pidas oluliseks igaühe julgust võtta vastutus turvalisuse eest.
 
Konverentsi teisel päeval keskendusid osalejad inimkaubanduse teemale. Lisaks poliitikutele ja politseiekspertidele tegi ettekande ka Leedu politsei kaplan, kes rõhutas, et kõik institutsioonid peavad andma oma panuse inimkaubandusega võitlemisel ja ei tuleks otsida süüdlasi, kes mida valesti tegi, vaid seda, mida ja kuidas ära teha.
Konverentsil olid ka esinejad Eestist  nii sotsiaalministeeriumist kui ka MTÜ-st, kes jagasid oma kogemust teemadel nii soolise akspektist lähtudes kui ka ajagasid kogemust probleemi lahenduse kohta.
 
 
Kahe päeva kokkuvõtteks leiti, et kriminaalid on politseist alati ees, leiutades oma tegevuseks pidevalt uusi vorme, oluline on rahvusvaheline koostöö ja koostöö politsei ning MTÜde vahel, kriminaaltulu väljaselgitamine ja nn musta raha jälitamine, politseiressurssi suurendamine ja politseinike koolitamine inimkaubanduse ohvrite äratundmiseks. Mitte vähem oluliseks peeti ka riikide poliitilist tahet probleemi lahendada ja oma seadusandlust täiendada.

Koostöös peitub jõud.


Suur tänu osalejatele ning esinejatele oma kogemuse jagamise eest!


Clara Guralnik
Angelyca Vaerand

NBNP juhatuse liikmed
EPN juhatuse liikmed