12.04.2016 kogunesid EPN liikmed aastakoosolekule, mille raames kinnitati nii 2015. aasta majandusaruanne kui ka 2016. aasta tegevuskava.
Eelmisel aastal on tehtud erinevaid huvitavaid tegevusi. Käidud koos Kuremäel, matkadel, osaletud koolitustel, organiseeritud lastelaager ja jõululaat ning osaletud rahvusvahelises tegevuses sh 59.ÜRO  naiste staatuse komisjoni istungil NYC-s.

Uue jõuga ja uute huvitavate ideedega ka aastal 2016.

EPNikatele laulis peale koosolekut ka kaplan Tõnis Kark.

Aitäh kõigile nii kaasamõtlejatele kui ka tegijatele!