Politsei- ja Piirivalveametis ning Sisekaitseakadeemias töötavate naisametnike ühendus tähistab eeloleval pühapäeval oma sünnipäeva.

Pühapäeval, 25. novembril tähistavad Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) liikmed oma organisatsiooni üheksandat verstaposti. Sünnipäeva tähistamine toimus juba nädal varem, 18.-19. novembril Kõrvemaal, kus toimus traditsiooniline iga-aastane koolitus. Seekord kaasati koolitusele ka koostööpartnereid ja kolleege PPAst, et aidata ühtsustunde tugevdamisele ning organisatsioonikultuuri arendamisele.

EPNi esinaine Sirje Sarapu hindab möödunut aastat edukaks, sest organisatsiooniga on liitunud palju uusi liikmeid, sealhulgas esimene naisametnik kodakondsus- ja migratsiooni valdkonnast. Jätkunud on koostöö Sisekaitseakadeemia, Naiskodukaitse, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega. Samuti on käivitanud hea koostöö Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendusega, kes korraldasid EPNi liikmetele tasuta juriidilise nõustamise päeva. „Rõõmustan selle üle, et meie ühenduses on head suhted liikmete vahel ja edukalt toimib koostöö erinevate naisorganisatsioonidega. See annab meile võimaluse üksteiselt palju õppida ning kogemusi vahetada,“ ütles Sarapu.

 Näitena tõi Sarapu välja, et käesoleval aastal on kaasa löödud ja korraldatud mitmeid heategevuslikke üritusi, millest saadud tulu on annetatud abivajajatele. Hetkel käivad ettevalmistused koostöös Sisekaitseakadeemia ja Naiskodukaitsega järgmisel aastal 10. märtsil kolmandat korda  toimuvaks perepäevaks „Naistelt Naistele“ Praegugi on käimas heategevuslik kampaania „ Aita toetada meie organisatsiooni suurperesid!“ ja detsembris on tulemas heategevuslik oksjon, kuhu kõik käsitööhuvilised saavad oma näputööd pakkuda. Nende kahe kampaania raames saadud tuluga rõõmustatakse jõulude ajal PPAs töötavaid peresid, kus on kasvamas viis või enam alla 18aastast last. Samuti toetas EPN koostöös naisjuristidega kainestusmaja, kuhu kingiti meesteriideid.

Sirje Sarapu ütles, et sel aastal on EPN teinud „käe valgeks“ ka projektide valdkonnas. Üle Eesti osaletakse Naiste Varjupaikade Liidu projektis, mis on seotud kuriteo ennetamise temaatikaga ja mis on suunatud  üksinda elavate- ning ka puuetega naiste turvatunde suurendamisele. Samuti aitab EPN  ellu viia Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku  projekti, mis on suunatud inimkaubitsemise vastu.

 

Lisaks aktiivsele ühiskondlikule tegevusele toimuvad ka ühendusesisesed seltskonnaüritused, näiteks sari „Lähme maale“, mille raames külastatakse erinevaid maakohti, kus väljaspool tööelu õpitakse teineteist paremini tundma. Ühiselt on võetud ette kohtumisi prominentsete inimestega, sealhulgas presidendi ja peaministriga.

Suvel valmis EPNil oma koduleht aadressil www.epn.ee, kust saab lugeda uudiseid ja tutvuda liikmeksastumise tingimustega. Infot ühenduse tegemiste kohta saab ka naistelt, kes kannavad EPNi rinnamärki. Teadmiseks, et ühendusse ei ole oodatud ainult naispolitseiametnikud, vaid ka kõik teised Politsei- ja Piirivalveametis töötavad naisametnikud. Endiselt on EPNi ridadesse oodatud toetajaliikmetena meesametnikke, keda on hetkeseisuga kuus.

 

Mari Riina Rist
EPN liige