Nädalavahetusel toimus Pärnus Eesti Politsei Naisühenduse kümnendale aastapäevale pühendatud juubeliüritus, kus enne tunnustuste jagamist arutleti ühiskonnas lastega toimuvaid probleemküsimusi nagu väärkohtlemine ja hooletusse jätmine, samuti inimkaubanduse teema
Eesti Politsei Naisühendus sai 25. novembril kümneaastaseks ja laupäeval, 7.detsembril toimus Pärnus hotellis Strand juubeliüritus. Päeva esimesel poolel toimus kaks paneeldiskussiooni. Esimeses paneelis lahati selliseid teemasid nagu lapsed ja seksuaalne väärkohtlemine, inimkaubandus. Paneelis osalesid: Lõuna prefektuuri lastekaitsetalituse vanemuurija Liia Kilp, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido,  Tartu Ülikooli õigussotsioloogia lektor Anna Markina ja Pähklemäe & Co Law Office OÜ jurist Maarika Pähklemäe. Teine paneel käsitles lapse kasvamist ilma vanemate läheduseta. Sõna võtsid SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja Sirli Peterson, Õiguskantsleri kantselei laste õiguste  osakonna vanemnõunik Margit Sarv ja Tartu ohvriabi psühholoog Katti Kask. 

Paneelide eestvedaja Lõuna prefektuuri korrakaitseteabetalituse ennetusteenistuse vanem Marina Paddari sõnul haakus väärkohtlemise teemaga ka inimkaubanduse ümber toimuv. „Need on tänapäeval väga teravad teemad, sest lapsed  ja nende kaitse on väga oluline,“ ütles Marina Paddar.

Nii diskuteerijad kui saalisviibijad nentisid, et oli väga huvitav ja aega jäi napiks. „Tekkis väga elav arutelu ja kahjuks jäigi mõned teemad käsitlemata,“ ütles eestvedaja. Mis järeldusteni jõuti? Et seadused on olemas, kuid kohati on „augud“ ja kõik ei ole paika pandud. Näiteks on Eestis olemas lastekaitseseadus, mis on üldsõnaline ja deklaratiivne, mistõttu ei saa seda tõhusalt rakendada. Õigusliku tausta puudumine on kindlasti üks neist põhjustest, miks laste õiguste tagamine ja kaitse Eestis problemaatiline on.

Päeva teises pooles pöördus kõigi poole Eesti Politsei Naisühenduse esinaine Sirje Sarapu oma kõnega. Ta tänas kõiki ja ütles, et koos suudame paljutki.

Peale tänukirjade üleandmist, anti üle esimese naispolitseiniku Lydia Kuke järgi nime saanud Eesti Politsei Naisühenduse teenetekuju Lydia. Teenetekuju vääriliseks peeti eelmist Eesti Politsei Ühenduse esinaist Veronika Isbergi, kelle eestvedamisel on ära tehtud suur töö ja organisatsioon on jõudsalt arenenud.

Lisaks liikmetele osalesid üritusel ka koostööpartnerid Eesti Naisliidust, Eesti Naisteühenduste Ümarlauast, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest, Eesti Naisjuristide Liidust, Naiskodukaitsest, MTÜ Eluliinist ja MTÜ Jumalaekast.

Lõpetuseks pakkus Rapla politseijaoskonna näitetrupp lustaka etenduse näol meelelahutust, kus läbi huumoriprisma näidati politseinike kodanike vastuvõtupäeva.

Mari Riina Rist
EPN liige