Täna kümne aastaseks saava Eesti Politsei Naisühenduse asutasid  59 naispolitseinikku ja naisametnikku  24.-25. novembril 2003 Tallinnas toimunud konverentsil.

Esimesel üldkoosolekul rõhutas tollane naisühenduse esinaine Ulvi Põllu, et organisatsioonist ei tohi kujuneda nö katusorganisatsioon, vaid võrgustik, kus tehakse ühiste eesmärkide saavutamiseks koostööd, vahetatakse kogemusi ning toetatakse üksteist.  Samuti soovis ta, et naisühendus ei piirduks ainult organisatsioonisisese tegevusega.

Suures organisatsioonis on üksi väga raske midagi saavutada, head mõtted ja teod sünnivad ikka meeskonnatööna ja mul on heameel tõdeda, et kümne aastaga on Eesti Politsei Naisühendus  kasvanud tubliks ja tugevaks meeskonnaks, kus teineteisega arvestatakse ja kui vaja siis alati toetatakse.  Hindan kõrgelt kõikide aktiivsete liikmete panust, tänu millele meie ühendust teatakse ja tuntakse nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt ja meiega soovitakse teha koostööd.

Ühenduse kümnendat  aastapäeva  tähistame ümarlaua ja sellele järgneva piduliku vastuvõtuga 7. detsembril Pärnus, aga tänasel tähtsal päeval õnnitlen Teid kõiki head liikmed sünnipäeva puhul!


Sirje Sarapu
Eesti Politsei Naisühenduse esinaine