(kirjuta siia sissejuhatus)


 
Kutsume Teie organisatsiooni kaasa mõtlema reproduktiiv- ja seksuaaltervise valdkonna aktuaalsetel teemadel ning sõna sekka ütlema prioriteetide, arendamise põhimõtete ning rahastamise osas järgnevatel aastatel.

Eesti Seksuaaltervise Liit  on  algatanud valdkondliku tõenduspõhise arengudokumendi koostamise. Sõnastatud eesmärkide ja tegevuste elluviimine aitab kaasa reproduktiiv- ja seksuaaltervise paranemisele Eestis.

Arutelul teeme ülevaate hetkeolukorrast, ootustest valitud suundadele, võimalikest inim- ning muudest ressurssidest ning arutelul toetust leidnud suunad saavad kirjeldatud arengudokumendis.

Arutelule on oodatud kõik organisatsioonid ja inimesed, kelle südameasjaks on seksuaal- ja reproduktiivtervise ning õiguste edendamine Eestis.

Arutelu toimub Terviseameti saalis (Paldiski mnt 81, Tallinn, II korrus)  5. detsembril 2012 kell 13 –17.

Arutelul osalevad nii riigi esindajad, MTÜd kui ka muud seotud organisatsioonid.

 

Oma osalemisest palume teatada 30. novembriks aadressil estl@estl.ee  või telefonil 56 654 313.

Algatust rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Olete väga oodatud osalema ja kaasa mõtlema, iga inimese panus on väga oluline.

 

Lugupidamisega,

 

Mairi Kaha
Juhatuse esimees

 

Eesti Seksuaaltervise Liidu nimel