7. märtsil 2014 toimub Eesti Rahvusraamatukogus Eestimaa VI Naiste Kongress “Eesti kasutamata võimalus”.  Kongressi eesmärk on kokku leppida ühistes põhimõtetes ja tegevussuundades ühiskonna tasakaalustatud arenguks ning pakkuda välja lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses. Päevakava ja registreerumine