18-20.07.2014 toimusid IPA ja EPNi ühised suvepäevad Jõgevamaal Voore puhkekülas. Suvepäevade õnnestumisse andsid oma panuse ka meie ühenduse liikmed - Marina Paddar, Mari Riina Rist, Maret Tamra, Veronika Isberg ja Helve Rohtla, kes kohapeal lastega tegelesid ning Annela Floren, kes abistas auhindade ja
kommidega. 

6-7.08.2014 osalesid meie ühenduse liikmete lapsed Eesti Naisjuristide Liidu ja Kaitseliidu poolt korraldatud ellujäämislaagris. Laager toimus sel aastal Keilas ja suurepärased ilmad soosisid kõikvõimalikke tegevusi. Korraldajad jäid laagriga väga rahule, loodame et ka osalejad- lapsed ise!

7.08.2014 toimus PPA vormivarustuse töörühma kohtumine, millest võtsid osa Reelika Niklas ja Anne Roovere,
kes esindavad EPNi selles töörühmas. Töörühmas osalemise aluseks on PPA ja EPNi vaheline 2013-2015 tegevuskava ja selles osalemine jätkub 2015. aastal.

06.09.2014 esindas Veronika Isberg EPNi Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel Koigi mõisas.

26.09.2014 toimus meediaseminar „KÄRA MEEDIA PÄRAST“ Tallinna Euroopa majas. Korraldajaks oli MTÜ Eesti Naistoimetajad.

3-5.10.2014 toimus Kaitseliidu koolis kursus „Avalik esinemine-kõne“. Naiskodukaitse koostööpartneritena oli võimalus osaleda sellele kursusel ka meie liikmetel – Angelyca Vaerandil ja Kaie Nurmsalul.

4.10.2014 toimus Nõmme linnaosas Naiskodukaitse Harju ringkonna võistlusmatk „Tule sügist otsima“. Võistluse käigus tuli leida fotodel kujutatud erinevaid objekte ja siis täiendavate elementidega uued fotod seal teha. Matkal osales ja saavutas 3 koha Eesti Naisjuristide Liidu  ja EPNi segatiim -  Maarika Pähklemäe, Karin Kiik, Tiia Sikk ja
Sirje Sarapu.

Perioodil 7.10 - 16.12.2014 toimus Eesti Naisjuristide Liidu ning Eesti Naisuurimus ja Teabekeskuse poolt korraldatud eridiplomaatia seminar. Seminari käigus kohtuti disainer Katrin Kuldmaga, Euroopa parlamendi saadiku Indrek Tarandiga, politoloog Ilvi Jõue Cannoniga, Kaitseliidu Peastaabi üldosakonna juhataja  Lea Vainultiga, poliitiku, naisõiguslase ja meediateadlase Barbi Pilvrega,  kõnekoolitaja Nady Sprenk-Dorniga. Projekt lõppes Kaitseministeeriumi külastamisega. 

Oktoobrist kuni detsembrini 2014 osalesid Sirje Sarapu ja Heli Laasik heategevuslikus tantsuprojektis "Põhjamaade tants -Iiri". Projekt jätkub 2015. aastal.

25.11.2014 toimus Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt korraldatud onverents naistevastasest vägivallast „AVA SILMAD“, kus osales meie ühenduse liige Sirje Eirand.

4.12.2014 osalesid Sirje Sarapu ja Veronika Isberg Eesti Naisliidu taasasutamise 25. aastapäeva tähistamisel Tallinna Raekojas.

7-8.12.2014 toimus igasügisene kahepäevane koolitus „ Juhi roll- kas võimalus või tüütu kohustus“ Kirna õppekeskuses Jõgevamaal. Osalesid meie liikmed ja koostööpartnerid ning koolitajateks olid Kaitseliidu kooli vabatahtlikud juhtimiskursuste läbiviijad. Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: Juhi rollid, rollid meeskonnas, ülesandepõhine juhtimine, enam esinevad probleemid/raskuskohad, juhtimisstiilid ja ratsionaalne otsustusprotsess.

20-21.12.2014 toimus Eesti Naisjuristide Liidu ja Kaitseliidu ühismatk  „Jõuluks koju“, kuhu olid kutsutud osalema ka meie ühenduse liikmed. Selline ühismatk ööbimisega metsas toimus juba kolmandat korda. Osalesid Ülle Vanaisak, Marina Paddar, Kai Neem, Sirje Sarapu, Annely Hannus, Kristel Pailk ja Tiina Mäe.


 
20.12.2014 osalesid Veronika Isberg ja Sirje Eirand Eesti Naisteühenduste Ümarlaua volitatud esindajate koosolekul, kus Tiiu Soans rääkis ENÜ osalusest „Heaolu arengukava“ avaüritusel, Harda Roosna andis ülevaate EWL peaassambleest Lissabonis, Riina Kütt tutvustas EWL strateegilist kaardistust, Eha Reitelmann  rääkis EWL naistevastase vägivalla seirerühma tegevustest, üle-euroopalistest arengutest naistevastase vägivalla teemal ja ENÜ osalusest „Vägivalla ennetamise strateegia“ koostamisel. Samuti andis Eha Reitelmann ülevaate soolise võrdõiguslikkuse nõukogu tegevusest ja arengutest Sotsiaalministeeriumis. Päeva teisel poolel andsid liikmesorganisatsioonide esindajad ülevaate oma organisatsioonide teise poolaasta tegemistest ning arutati ENÜ edasisi tegevusi, eelkõige seoses Riigikogu valimistega.

Detsember 2014 valmis Eesti Politsei Naisühenduse lipp, mille sisseõnnistamine toimub 2015 aasta II kvartalis.

 

Rahvusvaheline koostöö

11-14.09.2014 külastasid Euroopa naispolitseinikud Eestit ja EPN oli üheks nende võõrustajaks. Suur tänu Maria Bulakile ja Ruth Kotovile, kes olid valmis nende vastuvõtmisega tegelema.

17-19.09 2014 toimus Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud projekti  "Safety Compass: signposting way out of trafficking" raames väljasõit Londonisse. Koos MTÜga Eluliin sõitsid kaasa meie liikmed Angelyca Vaerand ja Liia Pilt. Programmi sisse oli planeeritud: ohvritega tegelevatesse organisatsioonidesse õppevisiidid, kohtumised Londoni Politsei töötajatega ja  õppevisiit Londoni kohtuistungile. 

17-19.09.2014 toimus Barcelonas Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku (ENP) EB ja GB kohtumine, kus arutati eelkõige ENP peakorteri Hispaaniasse kolimisega seonduvat, planeeriti järgmiste aastate tegevusi ning prooviti saada selgust ENP finantsküsimustes. Lisaks peeti ENP 25. aastapäeva konverents, kus osalesid meie liikmed Veronika Isberg ja Elina Orumaa. Konverentsil tunnustati erinevatest riikidest saadetud fotosid naispolitseinike kohta ning Eestist pärit fotod said 2. ja 3. koha.

24-26.09.2014 toimus Islandil, Reykjavikil Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku juhatuse koosolek ja seminar, millest võttis osa Veronika Isberg. Esimesel päeval toimus juhatuse koosolek, kus kiideti heaks eelmine juhatuse (23.04.2014) koosoleku protokoll ning arutati NBNP projekti „GENDERED VIOLENCE – NORDIC-BALTIC DIALOGUE“ täitmist, ümarlauaseminari võimalikku päevakava, sihtgruppi, ürituse teavitamist politseiasutustes. Samuti arutati NBNP tegevusi ja 2015 aasta tegevuskava. Järgmine juhatuse koosolek toimub Kopenhaagenis 3.-4.02.2015, et ette valmistada Riias toimuv ümarlauaseminar. Ümarlauaseminar toimub Riias 7.-8.10.2015 ning juhatuse koosolek enne seminari 6.10.2015. Teisel päeval osales Veronika Isberg Reykjavikis toimunud seminaril „ZERO TOLERANCE – A NORDIC SEMINAR ON GENDER_BASED VIOLENCE“, kus anti ülevaade Põhjamaade parimatest praktikatest ja Istanbuli konventsioonist (naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon) tulenevatest kohustustest.