Reelika Niklas ja Alevtina Heissel osalesid 2015 aasta alguses Tallinna Ülikooli poolt korraldataval kogukondade edendamise ja võrgustike liikmete aktiveerimisele suunatud koolitusel „Terviseilmajaam“.

Koolituse raames tutvuti Naiskodukaitse Harju ringkonna Keila jaoskonna esinaisega, kellel oli idee korraldada 100% vabatahtliku tööga 2-päevane laager lastele, kus sihtrühmaks teiste seas ka ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) diagnoosiga lapsed ja nende vanemad. Korraldustoimkonda kaasati ka noorsoopolitseinikud Reelika ja Alevtina Kesklinna politseijaoskonnast.

 Tubli meeskonnatöö tulemusena saigi mõte teoks ja  „Päästelaager“ toimus 25-26.juulil 2015 Keilas. Laager korraldati vabatahtliku tööna Naiskodukaitsjate, Eesti Politsei Naisühenduse, Keila ATH tugigrupi ja Tervise Ilmajaama kursuslaste poolt. Kaasatud olid ka laagripäevade sisustamisse piirkonnajärgse Lääne-Harju konstaablijaoskonna ametnikud.

 Laagri eesmärkideks olid:

 

  • õpetada andma esmaabi,
  • teavitada lapsevanemaid terviseriskidest ning ohtudest,
  • teha ennetustööd terviseohtliku käitumise vältimiseks,
  • tutvuda politsei, esmaabi, vetelpäästjate ja otsingu ja pääste koerte tööga,
  • tugevdada peresidemeid ühiste tegevuste läbi,
  • pakkuda eduelamust lastele läbi tegevuste,
  • võimaldada ATH lastel osaleda laagri tegevustes neile sobiva tempoga,
  • tugevdada sidemeid kogukonnas toimivate eri organisatsioonide/huvigruppide vahel

Lääne-Harju konstaablijaoskonna politseiametnikud viisid läbi vestlusringi lapsevanematele ning Alevtina ja Reelika tegelesid samal ajal lastega (juhtumite arutelu, politsei töövahenditest rääkimine ja näitamine, alaealistega seotud seadusandlus, liiklus, helkuri vajalikkus pimedal ajal jne).

 Politseilise teema lõpetuseks oli lastel ja nende vanematel võimalik tutvuda politseisõidukiga ning saada infot operatiivsõiduki kohta liikluses (sh sireenide ja vilkurite kasutamisest, sellega kaasnevast tähelepanelikkusest jne).

 Septembris 2015 on eelpool kirjeldatud laagri projekt ja selle läbiviimine edukalt kaitstud nimetatud kursuse raames Tallinna Ülikoolis ning osalejate soovil toimumas ka järgmisel suvel!

Alati pole vaja palju raha, et lapse silm särama lööks – piisab heast tahtest ja koostööst kogukonnas – aitäh Reelika ja Alevtina!

������)I�� ��