EPN tähistas oma 15.tegevusaastat pidulikult Laulasmaal.

Eesti Politsei Naisühenduse 15. tegevusaasta tippsündmuseks oli konverents ja pidulik koosviibimine Laulasmaal. Konverents teemal „Laste huvid ja kohtlemine menetluses“ käsitles mitmeid teemasid mis on aktuaalsed tänases Eesti ühiskonnas ja politseis töötavate inimeste igapäevatöös.

On ääretult hea näha kui palju on EPN-il häid koostööpartnereid kellega õlg õla kõrval töötada ja ellu viia PPA visiooni „Koostöös loome turvalisust“. Konverentsi ettekannetest võiks mainida: „Lapsed meie olevik ja tulevik“ rääkimas Krista Aas (PPA), „Delikaatse info töötlemine ja eetika“ Maarika Tarum (Sotsiaalkindlustusamet) ja  „Kuidas saavutada kontakti traumeeritud lapsega“ Helen Sööl (psühholoog ja pereterapeut).

Konverentsi lõpetas pidulik tänukirjade ja Lydia kuju üleandmine.

Tänukirjadega tunnustati inimesi  ja koostööpartnereid kes on kaasa aidanud EPNi töös ja seisnud hea meie tegevuskava elluviimisel. 

Lydia kuju nominente oli mitmeid kuid juhatus otsustas häälteenamusega anda Lydia kuju inimesele kes on läbi aastate palju ja tulihingeliselt panustanud EPNi töösse ja kogu südamega olnud asja juures,  ta on olnud EPNi võtmeisik ja kauaaegne esinaine. Lydia kuju pälvis SIRJE SARAPU. 

Palju õnne kõigile kes osalesid, tänud neile kes kaasa aitasid, sügav kummardus tunnustuse saajatele.

Tänud, et olete meiega.

 

EPN´i esinaise  Angelyca Vaerand´i kõne konverentsil osalenutele:

25.novembril 2003 loodi Eesti Politsei Naisühendus, et väärtustada politseis töötavate naiste tegevust kutsetöös, tõhustada tööalaste teadmiste vahetamist, kogemuste edasiandmist parima praktika kujundamiseks, et seeläbi tõsta ka politsei üldist mainet, samuti julgustada naisi kandideerimaks juhtivatele ametikohtadele. Lisandunud on ka inimeste heaolu ja sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine. Oleme korraldanud heategevuslikke üritusi ja saadud rahaga aidanud abivajajaid – nt Naiste Varjupaikade Liitu, kellel võimaldas meie annetus hoida töös ööpäevaringse abitelefoni. Laste turvakodu, oma kolleege, kellel on juhtunud õnnetus või ootamatu sündmus.

Oleme tänaseks 15 aastased. On seda vähe või palju?

Võrreldes Eesti riigiga, on Eesti Politsei Naisühendus alles kui oma teed otsiv teismeline enda kapriiside ja tujudega. Noorusest hoolimata oleme viieteistkümne tegevusaasta jooksul  tasapisi samm-sammult arenenud tugevaks ja kokkuhoidvaks meeskonnaks, kus üheskoos arenetakse, õpitakse ja kus toetuse leidmine ning uute ideede elluviimine on lihtne.

 Nende aastate jooksul oleme me kasvanud märgatavalt ka arvult: võrreldes algusajaga on meie liikmeskond tänaseks kahekordistunud. Meil on kujunenud mitmeid traditsioonilisi ettevõtmisi: „Lähme maale“, lastelaager, 2-päevane sügiskoolitus ja heategevuslik jõuluturg.

Meie tegevus ei piirdu ainult EPN-i sisese tegevusega, vaid me teeme koostööd ka teiste organisatsioonidega. Sellisest koostegemisest on näiteks sündinud laager ATH lastele, üritustesari naistele oma turvalisuse tõstmiseks, mitmed konverentsid. Lisaks oleme täisväärtuslikud partnerid Põhja- ja Baltimaade ning Euroopa Naispolitseinike Võrgustikus, tänu millele on saanud mitmed meie liikmed osaleda nt karjääriedendamise koolitusel, erinevatel seminaridel ja konverentsidel väljaspool Eestit.

Nagu igas tublis peres, on ka meil kindlasti muresid ja negatiivseid asju, kuid tänasel päeval vast neist ei räägiks, sest täna on meil pidupäev – tähistame ju ikkagi oma organisatsiooni sünnipäeva. Las need jutud jääda argipäeva koosolekulaua taha.

Unustagem täna, mis valesti ja tundkem lihtsalt rõõmu sellest pidulikust päevast, oma kaaslastest ja heast toidust.

 EPN püsib ja areneb ainult tänu TEILE, kallid liikmed ja koostööpartnerid.

 Palju õnne meile kõigile!!