Põhja prefektuuris EPN üldkoosolekul räägiti lisaks tavapärasele majandusaasta aruteludele naispolitseiniku rollidest läbi aegade. Paneeldiskusiooni teema aluseks oli 85 aastat tagasi esimese naispolitseiniku tööle asumine.
10. aprillil kogunesid Eesti Politsei Naisühenduse liikmed Põhja prefektuuri Ida politseijaoskonna majja, et läbi viia tavapärane aastakoosolek. Et koosolek ei kujuneks pelgalt tagasi- või edasivaateks, siis oli ettekannete vahele pikitud toredaid esitlusi toimunud meelelahutus- või spordiüritustest. Organisatsiooni liikmete heaolu moodustab suuresti erinevad koostööüritused, koolitused ja ka koosviibimised, seega sai kuulata kuidas kulges Naiskodukaitsega koostöös korraldatud Mõedaku talvepäev ja naistepäeva tähistamine koos naisjuristidega Argentiina restoranis.

Päeva teine pool kulus paneeldiskusioonile, mis oli pühendatud Eestis 85 aastat tagasi tööle asunud esimesele naispolitseinik Lydia Kukele. Enne diskusiooni rääkis naistele huvitavaid seikasid ja mälestusi L. Kukest tema õetütar Hille Marandi. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper andis ülevaate "Kuidas kaitsta end soolise diskrimineerimise eest" ja edasi arendas vestlust riigikogu liige Marianne Mikko, kes diskuteeris teemal "Kellele on kasulik sooline palgalõhe".

Paneeldiskusiooni eestvedaja Veronika Isberg kutsus vestlusringi psühholoogi ja PPA endise töötaja Helle Niidu, keskkriminaalpolitsei arendusbüroo planeerimistalituse juhtivkriminaalametniku Anu Baumi, kaplan Kaido Petermanni, Lääne prefektuuri kriinaaltalituse uurija Riina Mägi ja Põhja prefektuuri Ida politseijaoskonna juhi Valter Pärna, kes mõtisklesid milliseid võisid olla naispolitseiniku probleemid algusaegadel, millised need on täna ja kuidas nendega toime tulla.

„Noppisin endale vestlusringist hulga märksõnu, mille abil saaks edaspidi huvitavatel, üksteist toetavatel ja innustavatel teemadel kohtumisi korraldada. Loodan, et häid ideid said ka meie liikmed,“ ütles Veronika Isberg.

Peale ekskursiooni korrakaitseosakonna liiklusmenetlustalitusse ootas kõiki naisi tõeline üllatus – imevahva Kaitseväes aega teenivatest noormeestest moodustatud ansambel sulatas kõikide südamed.


Mari Riina Rist