EPNi juhatuse liige Sirje Eirand osales 13-14. jaanuaril SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse poolt korraldatud koolitusel „Inimeste juhtimine“. 

25. jaanuaril osalesid EPNi liikmed Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverentsil „10 aastat Eesti Naisteühenduste Ümarlauda“ ja sellele järgnes volitatud esindajate koosolek. Paneelides osalesid Riigikogu ja Euroopa parlamendi, erinevate riigiasutuste ja ülikoolide esindajad. Konverentsi lõpus loeti ette võrdõiguslikkuse teemaline pöördumine. 

27. jaanuaril toimus  Politsei-ja Piirivalveameti peamajas rahvusvahelisi missioone käsitlev kohtumine, kus  hubases vestlusringis jagasid kolleegid oma missioonil osalemise kogemust kõigile teemast huvitatud teenistujatele. Kohtumise eesmärk oli tõsta naisametnike teadlikkust missiooniks valmistumisel ja missioonil osalemisel. Kohtumine toimus  Clara Guralniku ja Veronika Isbergi eestvedamisel ja  Eesti
Naisteühenduste Ümarlaua projekti rahastamisel. 

31.jaanuarist kuni 2.veebruarini toimus Keila malevkonna liikmete poolt korraldatud üleelamiskursus talvetingimustes naisjuristidele ja ka meile liikmetele pakuti võimalust sellest osa võtta. Mõned EPNi liikmed
võtsid väljakutse vastu ja olid lõpptulemusega väga rahul.

Eesti Naisjuristide Liit korraldas perioodil 11. veebruarist kuni 3. juunini Tallinna Ülikooli ruumides diplomaatia eriseminari, kus osalesid ka meie liikmed. Erinevatel seminaridel esinesid oma ettekannetega  Mart Helme, Ingrid Rüütel, Andres Anvelt ja Ilvi Joe Cannon. 

7. märtsil toimus Rahvusraamatukogus VI naiste kongress „Eesti kasutamata võimalused“, kus osalesid meie ühenduse liikmed nii kuulajatena kui ka pakkusid abi osalejate registreerimisel ja kongressi ettevalmistusperioodil. 

8. märtsil toimus juba neljandat korda koguperepäev „Naistelt naistele“, sel korral siis Vabaduse väljakul. Tavapäraste töötubade asemel oli seekord rohkem ühenduste tegevust tutvustavaid telke, esines ajateenijate rockansambel, erinevate ühenduste liikmetest moodustatud balletigrupp ja sai võimelda koos spordiklubiga Sparta. Muidugi ei puudunud Naiskodukaitse poolt pakutav traditsiooniline supp ja kuum tee. Koguperepäeval
kogutud raha anti üle Eesti Puuetega Naiste Ühingule. 

Kolm meie liiget said osaleda 14-16. märtsil Kaitseliidu koolis toimunud „Avaliku esinemise kursusel“. Kursusel osalemise võimalust pakuti Naiskodukaitsega koostöö raames ja osalemine oli tasuta. Osalejate tagasiside oli väga positiivne.

EPN liige Maret Tamra kogus märtsis ja aprillis allkirju e-petitsioonile. Tegemist oli IPA poolt käivitatud kampaaniaga toetamaks tänavalaste konsortsiumil veenma ÜROd looma tänavalaste päev ja tagama nende
kaitse vägivalla vastu. 

10. aprillil toimus Tallinnas EPNi üldkoosolek, mis oli pühendatud Lydia Kukele - esimesele politseisse tööle tulnud kriminaalpolitseinikule, kelle tööle asumisest möödub sellel aastal 85 aastat. Koosoleku juhatas sisse Põhja prefekt ja sellele järgnes tavapärane aruandluskoosolek. Õhtupoolikul oli paneeldiskussioon, kus osalesid:    
Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik  
Marianne Mikko, Riigikogu liige     
Helle Niit, PPA endine töötaja ja psühholoog     
Anu Baum, politseiametnik  
Kaido Petermann, administratsiooni personalibüroo kaplanaadi kaplan     
Riina Mägi, EPN  liige    
Valter Pärn, Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo Ida politseijaoskonna juht

Samuti sai sõna Hille Marandi, Lydia Kuke sugulane. Paneelile järgnes pidulikum osa – esines  Kaitseväe orkestri ajateenijate lauluansambel "Vaata ja imetle" ning oli kaetud suupistelaud. 

Eesti Naisjuristide Liidu, Sisekaitseakadeemia ja spordiklubi Garant ühisprojekti Muay Thai (taipoks) treeningud toimusid aprillis, mais ja meile samuti pakuti võimalust seal osalemiseks, aga huvi oli vähene. 

Maikuu alguses olid Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku liikmed Tallinnas. Elina Orumaa eestvedamisel toimusid mitmed kohtumised ja Sisekaitseakadeemia rahastusel toimus väliskolleegidele vanalinna ekskursioon ning Murastes asuva Politsei- ja Piirivalvekolledži külastus koos lõpulõunaga.

3.mail külastasid EPNi liikmed lastekodu, aitasid seal korrastada suurt õuna- ja marjapuude aeda ning istutasid vaarikaid. Talgupäeva õhtupoolikul anti üle ka jõuluturul annetustega kogutud raha Kiikla lastekodu juhatajale. 

ENUT korraldas maikuus konkursi „Parim sootundlik MTÜ 2014“ ja meie ühendus sai aukirja, mis anti üle 12.mail hotellis Park Inn by Radisson Central ENUTi kevadkonverentsil "Sooline perspektiiv kodanikuühiskonda!“

3. juunil toimus Põhja prefektuuris enesekaitsetreening meie koostööpartnerile Naiskodukaitse Tallinna ringkonnale. Treeningu viis läbi Aivar Rõžko ja osalejad jäid väga rahule. 

13-15. juunil külastasid EPNi liikmed ja soovijatel ka nende pereliikmed Hiiumaad. See oli taas üks tore ettevõtmine sarjast „Lähme maale“. Külastati Hiiumaa huvitavaid vaatamisväärsusi, tehti pisut kunsti/käsitööd, valmistati looduslikest materjalidest - aukudega kividest Hiiumaa meeneid, saunatati, grilliti ja aeti niisama maailmaparandamisjuttu.

Veronika Isbergi ja Angelyca Vaeranna eestvedamisel käis I poolaastal koos arengukava koostamine töörühm ja tänaseks päevaks on seda liikmetele tutvustatud ning kinnitatud juhatuse protokollilise otsusega 19.06.2014.

28-29. juunil toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna ja Eesti Naisjuristide Liidu II ühine kahepäevane jalgsimatk RMK Oandu -Ikla matkarajal, millest võtsid osa ka meie liikmed. Matka eesmärgiks oli füüsiline ettevalmistus, sotsiaalne suhtlemine ja suvises looduses liikumise ning väliööbimise oskuste tõstmine. Õhtu oli tavapärasest pidulikum, Eesti Naisjuristide Liit pidas sünnipäeva - ENJL iseseisva organisatsioonina registreerimisest sai üks aasta  1. juulil 2014. Kõnet  pidas ENJL president Merle Kuusk.