Sellel sügisel toimusid uued valimised nii Euroopa Naispolitseinike Võrgustikku kui ka Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgutikku. Euroopa Naispolitseinike Võrgustikule tehti ettepanek - määrata EPNi esindajaks Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku üldkogusse Elina Orumaa koos kandideerimisõigusega võrgustiku  juhatusse Elina sooviavalduse ja EPN juhatuse otsuse alusel. Tänaseks on Elina osutunud valituks ja on kaheks järgnevaks aastaks Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku juhatuse liige, Veronika Isberg jätkab selles ühenduses
PPA poolse kontaktisikuna. Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgutikus toimusid uue esinaise ja tema asetäitja valimised. Esinaise asetäitjaks valiti Läti esindaja, aga uut esinaist sel korral ei valitud ning otsustati, et Veronika Isberg jätkab esinaisena kuni 2014. aasta lõpuni. Eestist jätkab veel võrgustiku juhatuse  töös Raili Ångman ning kolmanda esindajana Clara Guralnik. 

Alates 01. oktoobrist on EPNi liikmetel võimalik külastada Tallink Spa & Conference Hotel´is  asuvat veekeskust Aqua Spa soodushindadega EPNi liikmepileti ettenäitamisel.  

26. oktoobril keetsid Naiskodukaitse liikmed Ristil sõdurimoosi ja kuni 6. detsembrini kudusid tublid naised Eesti rahvusmustrites sokke ja kindaid, et need saata välismissioonidel viibivatele kaitseväelastele. Ka meie ühenduse liikmed andsid sellesse toredasse ettevõtmisse oma panuse.

Mandatum Life Varahaldus korraldas Eesti Naisjuristide Liidule 1. novembril koosviibimise, kuhu olid oodatud ka meie ühenduse liikmed. Kohtumisel arutleti teemadel: likviidsete reservide efektiivsem paigutamine madala intressikeskkonna tingimustes ja maksude optimeerimine elukindlustuslepingute abil. Õhtu lõppes üllatuskülalisega. 

22. novembril oli meie liikmetel võimalik tasuta osaleda koolitusel „Inimkaubanduse ohvri esindamine kriminaalmenetluses”. Koolitusel olid lektoriteks Eda Mölder MTÜ Eluliinist ja Maarika Pähklemäe Eesti Naisjuristide Liidust. 

25. novembril toimus konverents “Mehed naistevastasest vägivallast”, mille korraldas Eesti Naiste Varjupaikade Liit koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga. Konverentsil osalesid ka meie ühenduse liikmed.
     
7. detsembril tähistas Eesti Politsei Naisühendus kümnendat sünnipäeva Pärnus Strand Spa & Conference hotellis ümarlaua ja sellele järgneva piduliku vastuvõtuga. Päeva esimesel poolel toimus kaks paneeldiskussiooni, kus käsitleti ühiskonnas, eelkõige laste ümber kerkivaid probleemküsimusi. Paneelide eestvedajaks oli  Lõuna prefektuuri korrakaitseteabetalituse ennetusteenistuse vanem Marina Paddar. Esimeses paneelis arutleti teemal - lapsed ja seksuaalne väärkohtlemine, inimkaubandus ning paneelis osalesid Lõuna prefektuuri lastekaitsetalituse vanemuurija Liia Kilp, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido,  Tartu Ülikooli õigussotsioloogia lektor Anna Markina ja Pähklemäe & Co Law Office OÜ jurist Maarika Pähklemäe. Teine paneel käsitles lapse kasvamist ilma vanemate läheduseta. Sõna võtsid SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja Sirli Peterson, Õiguskantsleri kantselei laste õiguste  osakonna vanemnõunik Margit Sarv ja Tartu ohvriabi psühholoog Katti Kask. Päeva teises pooles tänati koostööpartnereid ja oma ühenduse liikmeid, samuti anti üle esimese naispolitseiniku Lydia Kuke järgi nime saanud Eesti Politsei Naisühenduse teenetekuju Lydia. Teenetekuju vääriliseks peeti eelmist Eesti Politsei Ühenduse esinaist Veronika Isbergi, kelle eestvedamisel on ära tehtud suur töö ja organisatsioon on jõudsalt arenenud. Päeva lõpetuseks pakkus Rapla politseijaoskonna näitetrupp lustaka etenduse näol meelelahutust, kus läbi huumoriprisma näidati politseinike kodanike vastuvõtupäeva. 

15.detsembril osales Veronika Isberg Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajate koosolekul, kus arutati ENÜ
tulevikustrateegiat ja muid jooksvaid küsimusi.

Detsembris valmistas Eesti Politsei Naisühendus koostöös käsitööringiga jõulurõõmu oma kolleegidele, kelle peres kasvab viis ja enam last. 2008. aastal toimunud politsei tervise- ja perespordipäeval heategevuslikul eesmärgil kogutud raha eest ostsid Eesti Politsei Naisühenduse liikmed komme ja piparkooke ning koos tublide PPA käsitööringi naistega pakiti maiustused jõulukingiks politsei suurperede lastele. Kõik viiekümne viiele lapsele mõeldud kingipakid toimetati detsembri teises pooles suurperedeni.

Eesti Politsei Naisühendus korraldas 18. detsembril Politsei- ja Piirivalveameti peamajas jõuluturu, kus sai maitsta piparkooke ja jõulujooki, kaubelda kõige meelepärasega, osta jõulukuuski  ning osaleda heategevuslikus loteriis. Loterii raames koguti 407 eurot, osa sellest summast moodustas ühe jõuluturu kaupleja poolt tehtud oma müügitulu annetus. Kogutu antakse üle vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetuseks.

Eesti Naisjuristide Liit ja Kaitseliidu Toompea malevkond korraldasid 21-22. detsembril  ühismatka  „Jõuluks koju“, kus osalesid ka meie ühenduse liikmed. Läbiti Liiapeksi-Aegviidu 36 kilomeetri pikkune matkarada, vahepealse ööbimisega Jussi järvede ääres RMK laagripaigas. 

Meie ühenduse liikmed osalevad „Naistelt naistele” töörühmas ning naisorganisatsioonide esindajate töögrupis, mis on mõned korrad koos käinud ja tegeleb  7. märtsil plaanitava naiskongressi ettevalmistamisega.