8. märtsil 2014 toimub Naiskodukaitse, Sisekaitseakadeemia, Eesti Politsei Naisühenduse  ja Eesti Naisjuristide Liidu "Naistelt naistele" koguperepäev, mille eesmärk on tutvustada naistele võimalusi, kuidas tõsta enda ja oma lähedaste turvalisust, pakkuda võimalust õppida konkreetseid uusi teadmisi ja oskusi. Lisaks propageerida kodanikualgatust ning tõsta inimeste teadlikkust naiste võimalustest ja ülesannetest jõustruktuurides. Vähemtähtis pole ka heategevuslik eesmärk: toetada kohapeal kogutud annetustest Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu tegevust. Perepäeva kava .