16. jaanuaril allkirjastasid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt ja Eesti Politsei Naisühenduse esinaine Sirje Sarapu koostöölepingu, et aidata kaasa PPA ja naisühenduse vahelise koostöö arendamisele.

Foto Nelli Pello

Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Politsei Naisühenduse vahelise lepingu eesmärgiks on koostöö arendamine, lepingupoolte ühishuvide ja  tegevuste toetamine ning  Politsei- ja Piirivalveameti ühtsustunde tugevdamisele kaasaaitamine. Nii Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor  kui ka Eesti Politsei Naisühenduse esinaine tõdesid, et siiani on olnud koostöö väga hea ning sõlmitud leping kinnitab seda, et ka tulevikus soovitakse koostööd jätkata ja kindlasti seda arendada.

MTÜ Eesti Politsei Naisühendus (EPN) on  Politsei- ja Piirivalveametis, Kaitsepolitseiametis ning Sisekaitseakadeemias töötavate naispolitseinike ja naisametnike võrgustik, kuhu  kuulub hetkeseisuga 122 liiget, kellest 13 on toetajaliikmed. EPN-i eesmärkideks on eelkõige politseis töötavate naiste kutsetöö väärtustamine ja nende toetamine ning  julgustamine kandideerimaks juhtivatele ametikohtadele. Samuti politseiorganisatsioonide parima praktika ja rahvusvahelise kogemuse toomine igapäevasesse töösse ning inimeste heaolu ja sotsiaalse turvalisuse parandamisele kaasaaitamine.

Naisühenduse tegevustega saab lähemalt tutvuda kodulehel.  Sirje Sarapu
Eesti Politsei Naisühenduse esinaine