PPAs käivitus traditsiooniline heategevuskampaania, mille käigus kogutud rahaga toetakse organisatsioonis töötavaid paljulapselisi peresid

Eesti Politsei Naisühendus ja PPA kaplanid alustasid PPAs traditsioonilise kampaaniaga „ Aita toetada meie organisatsiooni suurperesid!“ Tegemist on korjandusega, mille soovitakse toetada meie töötajad, kelle peres kasvab viis või enam alla 18aastast last. Politseis on selliseid suurperesid üheksa.

Korjandus kestab kuni 14. detsembrini.  Annetuskastid asuvad PPA peamajas, PPA PVO majas ja prefektuurides.

Tee sinagi üks heategu!