Oktoobri lõpus toimus esmakordselt Ida-Virumaal turvalisuse teemaline teabepäev, mille algataja oli EPNi liige. Ürituse põhirõhk oli pandud elanikkonna teadlikkuse suurendamisele turvalisuse osas.

27. oktoobril toimus Kohtla-Nõmme vallas üritus “ Turvalisus meie ümber“. Idee korraldada turvalisuse teemaline teabepäev tuli EPN liikmelt Imbi Põldmalt, kes läbi kogukonnakeskse mõtteviisi soovis tõsta elanike turvatunnet ja üheskoos tegeleda kuritegevuse ennetamisega. Ürituse organiseerimisel aitasid teda veel head koostööpartnerid Naiskodukaitsest  Liivi Kingu ja kohalikud kaitseliitlased. Üritusest võtsid osa ning toetasid oma hea nõuga ka Kohtla-Järve konstaablijaoskonna piirkonnavanem Juhan Reisi ja piirkonnapolitseinik Urmas Ehalaas.

Imbi Põldma vastas küsimusele, et milleks sellist üritust vaja on: „Käes on sügis ja inimesed ei taju seda, et kui sa ise ei kaitse ennast oma kodu ja vara, siis kahjuks kasutavad seda vargad ära ja pärast tuleb kahjusid  likvideerida“.  Ta lisas, et kuna inimestel oli teemade vastu suur huvi, siis planeerimisel on juba ka jätkuüritus, mis saab toimuma 24. novembril.

Päeva lõppedes pakuti osalejatele meelelahutust isetegevusliku programmi näol.

Mari Riina Rist