Eesti Politsei Naisühendus saab täna seitsme aastaseks

Täna, 25. novembril 2010 möödub seitse aastat Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) loomisest, mida tähistatakse Rapla kultuurikeskuses, kus tunnustatakse kolleege tänukirjade ja teenetekujuga. Aastapäeva valguses on paslik heita pilk ühenduse viimase aasta tegemistele. Mida põnevat sel aastal korda saadeti ning millised sündmused on ühenduse arengu seisukohalt olulised? 


„Eesti Politsei Naisühendus on sellel aastal jõudnud uude arenguetappi, vastu võeti põhikirja muudatused  ning loodi esimesed piirkondlikud osakonnad," iseloomustab EPNi esinaine Veronika Isberg möödunud  aastat.

Olulisimaks sündmuseks sel aastal võib pidada 31. märtsil toimunud EPN üldkoosolekut, kus võeti vastu põhikirja uus redaktsioon, mis tõi kaasa mitmeid sisulisi muudatusi. Sellest aastast saavad ühenduse tegev- ja toetajaliikmeks astuda ka Kaitsepolitseiameti teenistujad, samuti võimaldavad jõustunud põhikirja muudatused luua piirkondlikke osakondi. Liikmete huvist asja vastu annab tunnistust tõik, et Rapla osakonna loomise otsus sündis juba samal, üldkoosoleku toimumise päeval. Osakonda asus juhtima Rapla osakonna kriminaalmenetleja Angelyca Vaerand. Umbes kuu aega hiljem moodustati EPN Põhja-Eesti osakond, mille juhiks valiti Sirje Sarapu piirivalvebüroo välispiiri teabe talitusest. Mõlema osakonna juhid on ühel nõul, et piirkondlikud osakonnad toimivad väga hästi ning kutsuvad ka teisi piirkondi üles seda eeskuju järgima. Nimelt on piirkondlikult lihtsam läbi kohaliku ühistegevuse aktiviseerida piirkonnas töötavaid ühenduse liikmeid. Nii on Rapla osakonna naised puhunud klaasistuudios vaase ning meisterdanud luiki, ka EPN aastapäev toimub sel aastal paljuski Rapla politseinaiste eestvedamisel ja abil.

Uue aasta plaanidest paljastab Angelyca Vaerand talvepäevade korraldamise oma osakonnas veebruaris ning suvise lastelaagri läbi viimise politsei töötajate lastele. Põhja-Eesti osakond plaanib uue aasta esimestel kuudel läbi viia leivaküpsetamise kursused, tutvuda Kalevi kommivabrikuga ning korraldada ühine teatrikülastus.

Sel aastal korraldati mitmeid ühiseid vabaaja üritusi, mis on olulised kuna need aitavad suurendada politseis töötavate naiste suhtlusringkonda väljaspool oma asutust, vahetada nii tööalast infot ja kogemusi kui maandada politseitööga kaasnevaid pingeid. Eriti populaarseks osutus näiteks augustis toimunud külastus piirivalvelaeva "VALVAS" ning tutvumine Tallinna kordoniga. Kuigi ühendasutuses ollakse juba alates jaanuarist, siis tekitas mõne liikme sõnul alles piirivalve valdkonna elu-oluga lähemalt tutvumine tunde, et töötame ühes organisatsioonis.

„Uues asutuses näeme endal rolli siduva ühendusena erinevate valdkondade vahel. Petlikult võib olla jäänud mulje nagu koondaks EPN üksnes vormikandjaid. Tegelikult on vägagi teretulnud ka kõik ühendasutuses töötavad naisametnikud!" kutsub Isberg aktiivseid organisatsiooni naistöötajaid ühendusega liituma. „Uuel aastal jätkame tööd selle nimel, et tutvustada EPNi tööd ka piirivalve ja kodakondsuse ning migratsiooni valdkonna naistele."

Lisaks organisatsiooni sisesele arengule on EPNi jätkusuutlikkuse seisukohalt väga oluline koostöö sarnaste eesmärkidega ühenduste ning asutustega nagu näiteks Naiskodukaitse. Sel aastal täiendati ka koostöölepet Kaitseliiduga, mis näeb ette omavahelise koostöö hoogustamist (n vastastikustel üritustel osalemine). Nii näiteks osalesid kaks EPN liiget Naiskodukaitse poolt korraldatud avalike suhete kursusel Kaitseliidu Sakala Malevas.

2011. aastal on kavas lisaks septembrikuisele traditsioonilisele EPN ja Naiskodukaitse ühisprojektile „Turvaline koolitee" läbi viia ühine projekt esialgse pealkirjaga „Naised jõustruktuurides". Märtsi kuusse kavandatava ürituse eesmärk on väärtustada ja esile tõsta naiste rolli jõustruktuurides ning juhtida koostöötegevuste kaudu tähelepanu ühiskonna tasakaalustamisele ning selle raames plaanitakse korraldada erinevaid praktilisi töötubasid.

Loodetavasti jätkub ka uuel aastal liikmeskonna suurenemine tõusvas tempos, kuna põhjusi Eesti Politsei Naisühendusega liitumiseks jagub- olgu selleks siis põnevad koolitused ja enesearendusvõimalused või suhtluskonna suurenemine ning vahvad ühisüritused.
EPN tegemisi saab jälgida politsei välisel kodulehel. Lisaks on loodud ühenduse infoveeb, mis tasapisi täieneb ja areneb nii nagu organisatsioon isegi.

Anne Roovere
Eesti Politsei Naisühenduse liige


Eesti Politsei Naisühenduse aastapäev

25. novembril 2010 möödub seitse aastat meie ühenduse loomisest. Seda päeva tähistavad ühenduse liikmed ühiselt Rapla Kultuurikeskuses. Kavas on sõnavõtud ühenduse teemadel, tunnustame tunnustustväärivaid kolleege, naudime väikest kontserti ja ajame juttu kohvilauas suupisteid ja sünnipäevatorti süües.


"Kui sul pole lõbus, ei õpi sa midagi!"

17. oktoobril 2010 kogunes pea 40 Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) liiget Jänedale, et täiustada oma esinemise kunsti oskuseid. Et meel virge püsiks, said soovijad nautida lõõgastuskeskuse spa- mõnusid ning seejärel liiguti koos Musta täku talli õhtustama. Aurav moorpraad kapsa ja kartuliga kanti lauda, kõrvale pakuti maitsvat kodust õunamahla. Pidusööki kroonis maitsev kamakreem ning 2010. aastal lisandunud liikmetele trükilõhnaste liikmepiletite üle andmine. Kui kõht täis ning tuju hea, asusime end rahvusvahelise koolituskogemusega OÜ Kroonprojekti juhatuse liikme näitleja ja lavastaja Jaan Urvet ning tema assistendi Kristjan Kuntu käe all proovile panema - toimus sissejuhatus koolitusele, kus andsime teada, mida hetkel oskame ning milles end nii kindlalt ei tunne. Eneselegi märkamatult seisime ühel hetkel  paarikaupa teiste ees ja esinesime! Sellest ootamatult tekkinud pingest aitasid vabaneda meeldivad tunnid saunamaailmas, kus sai mõnuleda nii tavalises leilisaunas kui aurusaunas ning pärast sauna end jahutada massaažifunktsiooniga basseinis. Basseiniveerel arutleti vabas õhkkonnas tööl nii muret- kui rõõmu tegevate asjade üle ning EPN´i edasisi plaane. Väiksemates seltskondades jätkati arutelusid hiliste õhtutundideni. Järgmisel hommikul ootas külalistemajas rikkalik rootsi laud, kust võis leida nii värskelt keedetud kaeraputru kui hommikusöögihelbeid ja sinki, värskest kurgist-tomatist rääkimata. Joogiks pakuti teed, kohvi ja mahla. Kell 10.00 alustasime koolituse põhiosaga, kus lõbusalt ja lausa „puust ja punaseks” näidati ära, millised on enamlevinud vead- kehahoiak, käte asend, osutamine. Selgitati põhjalikult, kuidas peaks oma ettekandeid ja ennast ette valmistama ning millele tähelepanu pöörata, et esinemine oleks mugav ja meeldiv nii esinejale kui kuulajale. Seejärel anti osalejatele ülesanne koostada etteantud sõnadest umbes veerand tunni jooksul lühiettekanne. Igaüks pidi isiklikult oma jutukese või kõne teiste osalejate ees ette kandma ning Jaan Urvet tõi jooksvalt välja tehtavad vead ning lasi korrata teatud lõike üha uuesti kuni see viga taandus. Huvitav asjaoluna ilmnes, et ehkki oli veidi sarnaseid ettekandeid, olid kõik täiesti omanäolised ja huvitavad, luues kujutluspildi ettekandja isiksusest ning tema loomingulisest võimekusest. Päris mitmele osalejale oli teiste ees esinemine tõsiseks katsumuseks, kuid nad tõestasid endale ja teistele, et nad saavad hakkama ja mitte sugugi kehvemini kui ülejäänud.

Tore, kasulik, praktiline, lõbus, hästi üles ehitatud ja vajalik- need on mõtted, mis koolituse tagasisides domineerivad. Seega, need kaks ootamatult talvist päeva lumega kaetud Jänedal jätsid osalejatele kustumatud muljed ning arvestatava teadmistepagasi praktilise kogemuse näol, mida rakendada oma igapäevatöös. 

Kokkuvõtte koostas Elen Viilop 


Ühenduse liikmed õppisid Jänedal avaliku esinemise kunsti

17.-18. oktoobril 2010 võtsid teemast huvitatud naisühenduse liikmed osa avaliku esinemise koolitusest. Koolituse viis läbi Kroonprojekt OÜ kogenud lektor Jaan Urvet koos assistendi Kristjan Kuntuga. Tegemist ei olnud kuiva teoreetilise loenguga. Koolituse ülesehitus ei lasknud kedagi erapooletult vaatama-kuulama jääda. Saime ise võimaluse esineda ja kohe ka asjatundliku tagasiside, mida võiks jälgida, millest hoiduda, mida arendada. Omavahel koolitusest muljeid jagades oli kuulda ainult kiidusõnu - kaasahaarav, ennastarendav, väga kasulik ... Nüüd tuleb kasutada ettetulevaid esinemisvõimalusi, et saadud teadmised kinnistuksid. 


Naisühenduse osakondade kohtumine Tallinnas

13. oktoobril 2010 kohtusid Tallinnas naisühenduse Rapla osakonna ja Põhja-Eesti osakonna liikmed. Ühiselt mängiti bowlingut Mere pst 6 Kuulsaali Bowlinguklubis ja seejärel külastati vaba aja ametlikku kinnipidamiskohta Scotland Yardi Kesklinna Pubi. Kui kõrvaltvaatajale võis jääda mulje, et grupp naisi on kokku tulnud ühist vaba aega veetma, siis jututeemadeks olid siiski ka igapäevase töö küsimused. Kuidas teie seal seda või teist probleemi lahendate? Mis on teil uudist? Naisühenduse liikmete tegevustest osavõtt võimaldab oma töölauast kaugemale näha ja kogemusi jagada, seda on lihtsam on oma tööülesannete täitmisega toime tulla.


Eesti naisele pühendatud altarist

23. mail 2010 Keila Miikaeli kirikus läbi viidud jumalateenistusel andis politsei ja piirivalve peakaplan Jaan Jaani ülevaate Eesti naisele pühendatud altari saamisloost. Altari idee autor Veikko Varik soovis kirikut ilmestada kõrvalaltariga, mis sarnaneks peaaltariga. Algkapitali 15 000 krooni panid kokku kolm meest – Veikko Varik, Indrek Rahi ja Jaan Jaani. Altari meisterdas üks restaureerimisfirma. Pärast altari valmimist jäi see paariks aastaks töökotta seisma, sest veel ei olnud vastust küsimusele, kellele seda altarit pühendada.

Jaan Jaani: „Uurides kirikuraamatuid selgus, et pealesõjaaegset eluraskust tuli põhiliselt kanda naistel nii kirikuelu edendamisel, kui ka teistel elualadel. Peamiselt mehed, aga ka naised olid kadunud sõjakeerisesse, ja kandsid oma elukoormat Siberis või vangilaagrites. Nii sündis mõte pühendada see altar Eesti naisele, kes rasketel aegadel on kandnud isamaalist aadet.“

Veikko Varik koostas altari värvikavandi ja Ulvi Põllu ettepanekul  tulid appi Eesti Politsei Naisühenduse liikmed, kes värvisid altarit kokku 162 tundi. Kunstnik Liilia Sink maalis altaripildi, Maia Schönberg kirjutas altarile teksti, Helin Kallo õmbles altarikatte  ning Ülo Kelement valmistas altari aluse ja altari laua. Kõik tegid need tööd tasuta.

Pärast Jaan Jaani sõnavõttu esines meeldejääva kontserdiga Politsei- ja Piirivalveorkestri vaskpillikvintett. 

Jumalateenistusele järgnenud koosviibimisel Keila Kultuurikeskuses andis kunstnik Liilia Sink Eesti Politsei Naisühenduse liikmetele ja kutsutud külalistele omakorda täpse ja väga huvitava ülevaate altaripildi sünnist. 
Eesti Politsei Naisühenduse ja Naiskodukaitse kohtumine

10. mail 2010 Rapla maakonnas Alu mõisas toimunud kohtumisel  sõnastasid Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse ja Naiskodukaitse keskjuhatuse esindajad koostöö eesmärgid ja leppisid kokku koostöötegevustes 2010. ja 2011. aastaks. 

Koostöö eesmärgid on väärtustada ja esile tõsta naiste rolli jõustruktuurides ning juhtida koostöötegevuste kaudu tähelepanu ühiskonna tasakaalustamisele. 

Üheks koostöövormiks on vastastikustel üritustel osalemine. Esile saab tuua Naiskodukaitse Sakala ja Tartu ringkondade liikmete ja Eesti Politsei Naisühenduse liikmete koostööd. Koostöö edendamiseks ka teistes maakondades vahetatakse omavahel piirkondlike kontaktisikute andmeid. 
Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse ja Naiskodukaitse keskjuhatuse tasandil kohtutakse edaspidi vähemalt kord aastas, sellel aastal lisaks ka novembrikuus. Ühisürituste läbiviimiseks moodustatakse ühiseid töögruppe. Septembrikuus viiakse läbi traditsiooniline ühisprojekt „Turvaline koolitee“ kohalikul tasandil.

Kui Sul tekkis huvi Eesti Politsei Naisühenduse või Naiskodukaitse tegemiste vastu, palun saada e-kiri aadressile epnjuhatus@list.politsei.ee või nkk@kodukaitse.ee. Uued aktiivsed liikmed on teretulnud mõlemas organisatsioonis. 


EPN pidas aastakoosolekut

31. märtsil 2010 toimunud Eesti Politsei Naisühenduse üldkoosolekul kinnitati ühenduse põhikiri uues redaktsioonis. 

Olulisemad muudatused – täpsustati ühenduse eesmärke; liikmeskonnast jäeti välja vabaliikme staatus; ühenduse tegev- ja toetajaliikmeteks saavad astuda ka Kaitsepolitseiameti teenistujad; on võimalus moodustada piirkondlikke osakondi. 

Üldkoosolekul valiti uueks juhatuse liikmeks Elle Tikki ja uueks revisjonikomisjoni liikmeks Helve Rohtla. Lisaks arutati ühenduse missiooni, põhiväärtuste ja visiooni üle, kavandati edasisi tegevusi ning otsustati tellida ühenduse lipp annetustest kogutud rahaga. Täname Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Muraste kooli peret lahke võimaluse eest! 

Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS