EPNi tegemised 2014 II poolaastal epn.juhatus Jan 09


18-20.07.2014 toimusid IPA ja EPNi ühised suvepäevad Jõgevamaal Voore puhkekülas. Suvepäevade õnnestumisse andsid oma panuse ka meie ühenduse liikmed - Marina Paddar, Mari Riina Rist, Maret Tamra, Veronika Isberg ja Helve Rohtla, kes kohapeal lastega tegelesid ning Annela Floren, kes abistas auhindade ja
kommidega.

6-7.08.2014 osalesid meie ühenduse liikmete lapsed Eesti Naisjuristide Liidu ja Kaitseliidu poolt korraldatud ellujäämislaagris. Laager toimus sel aastal Keilas ja suurepärased ilmad soosisid kõikvõimalikke tegevusi. Korraldajad jäid laagriga väga rahule, loodame et ka osalejad- lapsed ise!

7.08.2014 toimus PPA vormivarustuse töörühma kohtumine, millest võtsid osa Reelika Niklas ja Anne Roovere,
kes esindavad EPNi selles töörühmas. Töörühmas osalemise aluseks on PPA ja EPNi vaheline 2013-2015 tegevuskava ja selles osalemine jätkub 2015. aastal.

06.09.2014 esindas Veronika Isberg EPNi Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel Koigi mõisas.

26.09.2014 toimus meediaseminar „KÄRA MEEDIA PÄRAST“ Tallinna Euroopa majas. Korraldajaks oli MTÜ Eesti Naistoimetajad.

3-5.10.2014 toimus Kaitseliidu koolis kursus „Avalik esinemine-kõne“. Naiskodukaitse koostööpartneritena oli võimalus osaleda sellele kursusel ka meie liikmetel – Angelyca Vaerandil ja Kaie Nurmsalul.

4.10.2014 toimus Nõmme linnaosas Naiskodukaitse Harju ringkonna võistlusmatk „Tule sügist otsima“. Võistluse käigus tuli leida fotodel kujutatud erinevaid objekte ja siis täiendavate elementidega uued fotod seal teha. Matkal osales ja saavutas 3 koha Eesti Naisjuristide Liidu  ja EPNi segatiim -  Maarika Pähklemäe, Karin Kiik, Tiia Sikk ja
Sirje Sarapu.

Perioodil 7.10 - 16.12.2014 toimus Eesti Naisjuristide Liidu ning Eesti Naisuurimus ja Teabekeskuse poolt korraldatud eridiplomaatia seminar. Seminari käigus kohtuti disainer Katrin Kuldmaga, Euroopa parlamendi saadiku Indrek Tarandiga, politoloog Ilvi Jõue Cannoniga, Kaitseliidu Peastaabi üldosakonna juhataja  Lea Vainultiga, poliitiku, naisõiguslase ja meediateadlase Barbi Pilvrega,  kõnekoolitaja Nady Sprenk-Dorniga. Projekt lõppes Kaitseministeeriumi külastamisega.

Oktoobrist kuni detsembrini 2014 osalesid Sirje Sarapu ja Heli Laasik heategevuslikus tantsuprojektis "Põhjamaade tants -Iiri". Projekt jätkub 2015. aastal.

25.11.2014 toimus Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua poolt korraldatud onverents naistevastasest vägivallast „AVA SILMAD“, kus osales meie ühenduse liige Sirje Eirand.

4.12.2014 osalesid Sirje Sarapu ja Veronika Isberg Eesti Naisliidu taasasutamise 25. aastapäeva tähistamisel Tallinna Raekojas.

7-8.12.2014 toimus igasügisene kahepäevane koolitus „ Juhi roll- kas võimalus või tüütu kohustus“ Kirna õppekeskuses Jõgevamaal. Osalesid meie liikmed ja koostööpartnerid ning koolitajateks olid Kaitseliidu kooli vabatahtlikud juhtimiskursuste läbiviijad. Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: Juhi rollid, rollid meeskonnas, ülesandepõhine juhtimine, enam esinevad probleemid/raskuskohad, juhtimisstiilid ja ratsionaalne otsustusprotsess.

20-21.12.2014 toimus Eesti Naisjuristide Liidu ja Kaitseliidu ühismatk „Jõuluks koju“, kuhu olid kutsutud osalema ka meie ühenduse liikmed. Selline ühismatk ööbimisega metsas toimus juba kolmandat korda. Osalesid Ülle Vanaisak, Marina Paddar, Kai Neem, Sirje Sarapu, Annely Hannus, Kristel Pailk ja Tiina Mäe.


 
20.12.2014 osalesid Veronika Isberg ja Sirje Eirand Eesti Naisteühenduste Ümarlaua volitatud esindajate koosolekul, kus Tiiu Soans rääkis ENÜ osalusest „Heaolu arengukava“ avaüritusel, Harda Roosna andis ülevaate EWL peaassambleest Lissabonis, Riina Kütt tutvustas EWL strateegilist kaardistust, Eha Reitelmann rääkis EWL naistevastase vägivalla seirerühma tegevustest, üle-euroopalistest arengutest naistevastase vägivalla teemal ja ENÜ osalusest „Vägivalla ennetamise strateegia“ koostamisel. Samuti andis Eha Reitelmann ülevaate soolise võrdõiguslikkuse nõukogu tegevusest ja arengutest Sotsiaalministeeriumis. Päeva teisel poolel andsid liikmesorganisatsioonide esindajad ülevaate oma organisatsioonide teise poolaasta tegemistest ning arutati ENÜ edasisi tegevusi, eelkõige seoses Riigikogu valimistega.

Detsember 2014 valmis Eesti Politsei Naisühenduse lipp, mille sisseõnnistamine toimub 2015 aasta II kvartalis.

Rahvusvaheline koostöö

11-14.09.2014 külastasid Euroopa naispolitseinikud Eestit ja EPN oli üheks nende võõrustajaks. Suur tänu Maria Bulakile ja Ruth Kotovile, kes olid valmis nende vastuvõtmisega tegelema.

17-19.09 2014 toimus Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud projekti "Safety Compass: signposting way out of trafficking" raames väljasõit Londonisse. Koos MTÜga Eluliin sõitsid kaasa meie liikmed Angelyca Vaerand ja Liia Pilt. Programmi sisse oli planeeritud: ohvritega tegelevatesse organisatsioonidesse õppevisiidid, kohtumised Londoni Politsei töötajatega ja õppevisiit Londoni kohtuistungile.

17-19.09.2014 toimus Barcelonas Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku (ENP) EB ja GB kohtumine, kus arutati eelkõige ENP peakorteri Hispaaniasse kolimisega seonduvat, planeeriti järgmiste aastate tegevusi ning prooviti saada selgust ENP finantsküsimustes. Lisaks peeti ENP 25. aastapäeva konverents, kus osalesid meie liikmed Veronika Isberg ja Elina Orumaa. Konverentsil tunnustati erinevatest riikidest saadetud fotosid naispolitseinike kohta ning Eestist pärit fotod said 2. ja 3. koha.

24-26.09.2014 toimus Islandil, Reykjavikil Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku juhatuse koosolek ja seminar, millest võttis osa Veronika Isberg. Esimesel päeval toimus juhatuse koosolek, kus kiideti heaks eelmine juhatuse (23.04.2014) koosoleku protokoll ning arutati NBNP projekti „GENDERED VIOLENCE – NORDIC-BALTIC DIALOGUE“ täitmist, ümarlauaseminari võimalikku päevakava, sihtgruppi, ürituse teavitamist politseiasutustes. Samuti arutati NBNP tegevusi ja 2015 aasta tegevuskava. Järgmine juhatuse koosolek toimub Kopenhaagenis 3.-4.02.2015, et ette valmistada Riias toimuv ümarlauaseminar. Ümarlauaseminar toimub Riias 7.-8.10.2015 ning juhatuse koosolek enne seminari 6.10.2015. Teisel päeval osales Veronika Isberg Reykjavikis toimunud seminaril „ZERO TOLERANCE – A NORDIC SEMINAR ON GENDER_BASED VIOLENCE“, kus anti ülevaade Põhjamaade parimatest praktikatest ja Istanbuli konventsioonist (naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon) tulenevatest kohustustest.


Kokkuvõte 2014 I poolaasta tegemistest 

EPNi juhatuse liige Sirje Eirand osales 13-14. jaanuaril SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse poolt korraldatud koolitusel „Inimeste juhtimine“.

25. jaanuaril osalesid EPNi liikmed Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverentsil „10 aastat Eesti Naisteühenduste Ümarlauda“ ja sellele järgnes volitatud esindajate koosolek. Paneelides osalesid Riigikogu ja Euroopa parlamendi, erinevate riigiasutuste ja ülikoolide esindajad. Konverentsi lõpus loeti ette võrdõiguslikkuse teemaline pöördumine.

27. jaanuaril toimus Politsei-ja Piirivalveameti peamajas rahvusvahelisi missioone käsitlev kohtumine, kus  hubases vestlusringis jagasid kolleegid oma missioonil osalemise kogemust kõigile teemast huvitatud teenistujatele. Kohtumise eesmärk oli tõsta naisametnike teadlikkust missiooniks valmistumisel ja missioonil osalemisel. Kohtumine toimus Clara Guralniku ja Veronika Isbergi eestvedamisel ja Eesti
Naisteühenduste Ümarlaua projekti rahastamisel.

31.jaanuarist kuni 2.veebruarini toimus Keila malevkonna liikmete poolt korraldatud üleelamiskursus talvetingimustes naisjuristidele ja ka meile liikmetele pakuti võimalust sellest osa võtta. Mõned EPNi liikmed
võtsid väljakutse vastu ja olid lõpptulemusega väga rahul.

Eesti Naisjuristide Liit korraldas perioodil 11. veebruarist kuni 3. juunini Tallinna Ülikooli ruumides diplomaatia eriseminari, kus osalesid ka meie liikmed. Erinevatel seminaridel esinesid oma ettekannetega Mart Helme, Ingrid Rüütel, Andres Anvelt ja Ilvi Joe Cannon.

7. märtsil toimus Rahvusraamatukogus VI naiste kongress „Eesti kasutamata võimalused“, kus osalesid meie ühenduse liikmed nii kuulajatena kui ka pakkusid abi osalejate registreerimisel ja kongressi ettevalmistusperioodil.

8. märtsil toimus juba neljandat korda koguperepäev „Naistelt naistele“, sel korral siis Vabaduse väljakul. Tavapäraste töötubade asemel oli seekord rohkem ühenduste tegevust tutvustavaid telke, esines ajateenijate rockansambel, erinevate ühenduste liikmetest moodustatud balletigrupp ja sai võimelda koos spordiklubiga Sparta. Muidugi ei puudunud Naiskodukaitse poolt pakutav traditsiooniline supp ja kuum tee. Koguperepäeval
kogutud raha anti üle Eesti Puuetega Naiste Ühingule.

Kolm meie liiget said osaleda 14-16. märtsil Kaitseliidu koolis toimunud „Avaliku esinemise kursusel“. Kursusel osalemise võimalust pakuti Naiskodukaitsega koostöö raames ja osalemine oli tasuta. Osalejate tagasiside oli väga positiivne.

EPN liige Maret Tamra kogus märtsis ja aprillis allkirju e-petitsioonile. Tegemist oli IPA poolt käivitatud kampaaniaga toetamaks tänavalaste konsortsiumil veenma ÜROd looma tänavalaste päev ja tagama nende
kaitse vägivalla vastu.

10. aprillil toimus Tallinnas EPNi üldkoosolek, mis oli pühendatud Lydia Kukele - esimesele politseisse tööle tulnud kriminaalpolitseinikule, kelle tööle asumisest möödub sellel aastal 85 aastat. Koosoleku juhatas sisse Põhja prefekt ja sellele järgnes tavapärane aruandluskoosolek. Õhtupoolikul oli paneeldiskussioon, kus osalesid:    
Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik  
Marianne Mikko, Riigikogu liige    
Helle Niit, PPA endine töötaja ja psühholoog    
Anu Baum, politseiametnik  
Kaido Petermann, administratsiooni personalibüroo kaplanaadi kaplan    
Riina Mägi, EPN  liige    
Valter Pärn, Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo Ida politseijaoskonna juht

Samuti sai sõna Hille Marandi, Lydia Kuke sugulane. Paneelile järgnes pidulikum osa – esines Kaitseväe orkestri ajateenijate lauluansambel "Vaata ja imetle" ning oli kaetud suupistelaud.

Eesti Naisjuristide Liidu, Sisekaitseakadeemia ja spordiklubi Garant ühisprojekti Muay Thai (taipoks) treeningud toimusid aprillis, mais ja meile samuti pakuti võimalust seal osalemiseks, aga huvi oli vähene.

Maikuu alguses olid Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku liikmed Tallinnas. Elina Orumaa eestvedamisel toimusid mitmed kohtumised ja Sisekaitseakadeemia rahastusel toimus väliskolleegidele vanalinna ekskursioon ning Murastes asuva Politsei- ja Piirivalvekolledži külastus koos lõpulõunaga.

3.mail külastasid EPNi liikmed lastekodu, aitasid seal korrastada suurt õuna- ja marjapuude aeda ning istutasid vaarikaid. Talgupäeva õhtupoolikul anti üle ka jõuluturul annetustega kogutud raha Kiikla lastekodu juhatajale.

ENUT korraldas maikuus konkursi „Parim sootundlik MTÜ 2014“ ja meie ühendus sai aukirja, mis anti üle 12.mail hotellis Park Inn by Radisson Central ENUTi kevadkonverentsil "Sooline perspektiiv kodanikuühiskonda!“

3. juunil toimus Põhja prefektuuris enesekaitsetreening meie koostööpartnerile Naiskodukaitse Tallinna ringkonnale. Treeningu viis läbi Aivar Rõžko ja osalejad jäid väga rahule.

13-15. juunil külastasid EPNi liikmed ja soovijatel ka nende pereliikmed Hiiumaad. See oli taas üks tore ettevõtmine sarjast „Lähme maale“. Külastati Hiiumaa huvitavaid vaatamisväärsusi, tehti pisut kunsti/käsitööd, valmistati looduslikest materjalidest - aukudega kividest Hiiumaa meeneid, saunatati, grilliti ja aeti niisama maailmaparandamisjuttu.

Veronika Isbergi ja Angelyca Vaeranna eestvedamisel käis I poolaastal koos arengukava koostamine töörühm ja tänaseks päevaks on seda liikmetele tutvustatud ning kinnitatud juhatuse protokollilise otsusega 19.06.2014.

28-29. juunil toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna ja Eesti Naisjuristide Liidu II ühine kahepäevane jalgsimatk RMK Oandu -Ikla matkarajal, millest võtsid osa ka meie liikmed. Matka eesmärgiks oli füüsiline ettevalmistus, sotsiaalne suhtlemine ja suvises looduses liikumise ning väliööbimise oskuste tõstmine. Õhtu oli tavapärasest pidulikum, Eesti Naisjuristide Liit pidas sünnipäeva - ENJL iseseisva organisatsioonina registreerimisest sai üks aasta 1. juulil 2014. Kõnet pidas ENJL president Merle Kuusk.


http://epn.ee/blog
siit leiad meie 2014. aasta uudised ja sündmused


Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS